תקנון האתר

כללי

א. DEALEMA.CO.IL הוא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות המוכר מוצרים דרך אתר האינטרנט וכן באמצעות אימיילים ,מסרונים והודעות הנשלחים ללקוחות שנרשמו למועדון האתר (להלן: “האתר”). המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית. בעת השימוש באתר DEALEMA.CO.IL אתה מצהיר שאתה יודע שהאתר פועל על בסיס תיווך בין לקוחות לבין ספקי צד ג’ ברחבי העולם.

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.

ג. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולא להצטרף למועדון הלקוחות.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

הליך הרכישה

א. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להשלים את ההזמנה ולבחור באפשרות “חיוב באמצעות הטלפון”. נציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם ויקח מכם את הפרטים הבאים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

ב. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנתלהבטיח את מימוש ההזמנה.

ג. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסעיף ב’ ו/או ג’, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

ד. משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . אך ורק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.

אספקה והובלת המוצרים

1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

4. אספקת המוצרים מותנית בזמינותם במלאי של הספק. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

5. אין החזר כספי עבור מוצרים הנרכשים באתר ולא ניתן לבטל עסקאות אלא בכפוף לשיקול דעת DEALEMA.CO.IL. במקרים חריגים בלבד ניתן לקבל החזר. במקרה של החזר כספי – ינתן ההחזר ע”פ התנאים הבאים:
* על החבילה לחזור לשולח, כלומר לספק צד ג’ ששלח את ההזמנה – לרבות ספק שנמצא מחוץ לארץ ישראל.
* תמורה תזוכה בכרטיס האשראי בערכו של המוצר המוחזר, למעט דמי המשלוח המקוריים והוצאות האריזה ששולמו.
* ביטול הזמנה לאחר שנשלחה יהיה כרוך בדמי טיפול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ש”ח הנמוך מביניהן, עלות השילוח במידה ונעשה, ועלויות האריזה. כמו כן ביטול עיסקה מותנה בהחזרת המוצר למחסננו, באריזתו המקורית וללא סימני שימוש ובהתאם לחוק הגנת הצרכן.

6. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

7. זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

8. זמני האספקה באתר הינם משוערים בלבד. במידה ולא התקבל מוצר אשר הוזמן בדואר/שליח עד 60 ימי עסקים מיום המשלוח, החבילה תחשב כ”אבודה” וניתן יהיה לבצע ביטול של ההזמנה ולקבל החזר כספי.

9. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למחסננו על חשבונו. ביטול העיסקה יעשה בניכוי עלות השילוח, עלות האריזה, ועלויות נוספות אם היו. 

אחריות על מוצרים

א. האחריות הניתנת היא על תקלה ו/או קלקול ו/או פגם, שנובע מתקלה של פגם בייצור בלבד לפי הוראות DEALEMA או היצרן.

ב. האחריות על המוצרים באתר תקפה אך ורק לקבלת מוצר תקין בעת פתיחתו. במקרה של קבלת מוצר לא תקין, יהיה על הלקוח להודיע לנו תוך 48 שעות מקבלת המוצר באמצעות הודעה במייל או במספר הווטסאפ המפורסם באתר, ולהחזיר את המוצר למחסנינו לבדיקה.

ג.בהזמנות ישירות מהיצרן DEALEMA.CO.IL אינה אחראית על טיב המוצרים או על שילוחם. האחריות הינה של הספק צד ג’ שהזמנתך עוברת אליו בעת הרכישה.

שירות לקוחות

שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני או בווטסאפ בתחתית המסך. צוות האתר יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 48 שעות.

חלק משיחות הטלפון מוקלטות לצורך שיפור השירות ומטעמי בקרה.

כשירות לביצוע פעולות באתר

א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול הזמנה

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית הההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות שליחת דואר האלקטרוני לאתר ([email protected]).

ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובנוסף עלות השילוח המלאה (ששולמה על ידינו, ולא ע”י הלקוח), עלות האריזה, דמי טיפול (אם יש), ודמי הסליקה.

ה. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או סימני שימוש מכל מין וסוג שהוא.

ו. בביטול הזמנות מקטגוריית “מהיצרן לצרכן” (הזמנות שזמן אספקתן המשוער באתר הוא כ-7-20 ימי עסקים) על הלקוח להחזיר את החבילה לשולח, כלומר לספק צד ג’ ברחבי העולם, ממנו נשלחה ההזמנה. החזרת המוצר תהיה באחריות ועל חשבון הלקוח. זיכוי יתבצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן לאחר קבלת האישור מהספק שאכן קיבל את ההזמנה.

ז. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה ו/או מוצר חשמלי שחובר לחשמל ו/או מוצר שנעשה בו שימוש, אלא באישור מראש של האתר.

ח. לא ניתן להחזיר/לבטל עסקאות של סוללות גיבוי, לרבות בוסטר התנעה אלא במקרה שהתקבל מוצר תקול. במקרה כזה יהיה על הלקוח להודיע לנו תוך 48 שעות מקבלת המוצר באמצעות הודעה במייל או במספר הווטסאפ המפורסם באתר, ולהחזיר את המוצר למחסנינו לבדיקה.

ט. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

י. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:

1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;

2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.

3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה. יד. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

י. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ב. הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע”י האתר ואינם מופעלים על ידיו. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

ג. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

ד. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ה. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

ו. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

ז. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח.